. 

 

 

       نمای سنگ ایناب                  نمای آلومینیوم کامپوزیت                    نمای چوب                         آتلیه طراحی نما                      

دفتر فنی

دفتر فنی ایناب 

دفتر فنی این شرکت با دارا بودن اکیپ مهندسی متخصص و با تکیه بر تجربه چنـدین ساله خـود توانسته در ارتـقای کیفیت اجرای نماهای آلومینیـوم با ایجاد نگاهی نو به بعـد فنی و تبییـن دیتایل‌های تخصـصی Shop Drawing و حفـظ ارتباط خود با مشاورین پروژه‌ها از مرحله طراحی فاز یک تا اجرا، گامی موثر بردارد. امید اسـت با ایجاد همـکاری نزدیک‌تــر با مشاوریــن در پـروژه‌های در دست انجام، این شرکت بتوانـد در راستای تحقق کیفـی و کمـی نیازهای طراح و کارفرما اقـدام موثری برداشـته و ضمـن ارتقای کیفیـت سیستــم‌های اجرا در تسریع و تکمیل تعهدات موثر باشد.  

http://8pic.ir/viewer.php?file=99bpuu9taqty9dtuqbbj.jpg

http://8pic.ir/viewer.php?file=rhhoc5z0nlw8xm3nj6mi.jpg

 

 آتلیه معماری

گالری تصاویر