. 

 

 

       نمای سنگ ایناب                  نمای آلومینیوم کامپوزیت                    نمای چوب                         آتلیه طراحی نما                      

واحد تحقیق و توسعه

نوآوري تكنولوژي در هر كشور مرهون انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي باشدكه رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال دارد و بعنوان محرك و عامل اصلي توسعه صنعتي و اقتصادي در كليه كشور ها قلمداد مي شود. امروزه تحقيق و توسعه در جهان جايگاه ويژه اي دارد. به طوري که کشورهاي صنعتي سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي کار خود را به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اختصاص مي دهند. گروه ایناب از تابستان سال 92 واحد تحقیق و توسعه خود را با هدف ارتقاي کمی و کیفی محصولات و خلق ارزش و افزایش توان رقابتی و تولید محصولات جدید راه اندازی کرد. این واحد با نیروهای جوان،متخصص و با انگیزه خود در مدت کوتاهی دستاورهایی داشته است :

 دستیابی به تولید سنگ فوق سبک

دستیابی به تولید سنگ سبک

 تحقیقات در تولید سنگ های نیمه شفاف

تولید سنگ نورانی

دستیبابی به تولید چسب های مخصوص نصب سنگ