تنوع مدارس مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است

در سایت گروه تولیدی ایناب مطلب تنوع مدارس مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است مشاهده می کنید
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه وجود ۲۴ نوع مدرسه در کشور را عین تبعیض خواند و خواستار اجرایی شدن مصوبه مجلس در خصوص حذف مدارس دانست.
ممنون بابت بازدید از سایت nabmemari گروه تولیدی ایناب