مدیرعامل مس شهید باهنر نشان عالی مدیر سال 99 ایران را دریافت کرد

در سایت گروه تولیدی ایناب مطلب مدیرعامل مس شهید باهنر نشان عالی مدیر سال 99 ایران را دریافت کرد مشاهده می کنید
 نشان عالی و تندیس زرین مدیر سال 99 به مدیرعامل مس شهید باهنر تعلق گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت nabmemari گروه تولیدی ایناب